Ardahan Kırklareli Otobüs Bileti

Ardahan Kırklareli Arası

  • Kaç kilometredir? Bu rota 1679 km'dir.

Ardahan Kırklareli otobüs bileti, en ucuz fiyatlar ile NeredenNereye.com'da!

Türkiye'nin her yerine en uygun otobüs biletlerini birkaç tık kolaylığı ile kredi kartı veya banka kartınızla satın alabilirsiniz. Ardahan Kırklareli güzergahı üzerinde sefer düzenleyen tüm otobüs firmalarının arasından dilediğinizi seçin, en uygun otobüs biletini kolayca satın alın! Ardahan Kırklareli seyahatinize başlamadan önce, Ardahan ve Kırklareli hakkında detaylı bilgilere göz gezdirmeyi unutmayın.

Ardahan ve Kırklareli şehirlerindeki otogarları, otobüs firmalarının şubelerini ve şube telefonlarını bulabilirsiniz. 

NeredenNereye.com 1999 yılından bu yana kolay kullanımlı bilet arama motoru, güvenlik sistemi, bünyesinde yer alan Türkiye'nin önde gelen otobüs firmaları ile birlikte her zaman ve her yerde yolcularının yanında!

 

Ardahan Kırklareli Otobüs Biletleri

 Ardahan Kırklareli otobüs bileti mi aradınız? Ardahan Kırklareli otobüs firmaları ve seferleri, en ucuz bilet fiyatları ile burada!

Vize, yüzölçümü 1.119 km2 olan ilçe doğuda Karadeniz, güneyde Tekirdağ ili, güneybatıda Lüleburgaz, batıda Pınarhisar, kuzeyde de Demirköy ilçeleriyle çevrilidir.

Akarsu vadileriyle parçalanmış alçak alanlardan oluşan ilçe toprakları ilin doğu kesiminde yer alır. Kuzeybatı-güneydoğu doğrultusunda uzanan Istranca (Yıldız) Dağlan ilçeyi ikiye böler, ilçe sınırları içinde yüksekliği 1.000 m’yi bulmayan bu dağlık alanın doğu yamaçlarından çıkan sular Karadeniz’e, batı yamaçlanndan kaynaklananlar da Ege Denizi’ne ulaşır. Karadeniz’e dökülen başlıca akarsular Pabuç ve Kazan dereleridir. Edime ilinde Meriç Irmağı’yla birleşerek Ege Deni- zi’ne kavuşan Ergene Irmağı’nın başlangıç kollanndan biri ile bu ırmağa katılan Sulucak Deresi de ilçe topraklanndan kaynaklanır. Istrancalar meşe ve kayın ormanlanyla kaplıdır. Incekoru orman içi dinlenme yeri ile eskiden Midye adıyla anılan Kıyıköy bucak merkezi yakınındaki plajlar ilçenin başlıca mesireleridir.

İlçenin genellikle düz olan Karadeniz kıyısında kumsallara rastlanır. Bu kıyıdaki başlıca çıkıntı Servi Burnu, girinti de Midye Ko- yu’dur.

İlçe halkı geçimini daha çok tarım ve ormancılıktan sağlar. Yetiştirilen başlıca bitkisel ürünler buğday, şekerpancarı, ayçiçeği ve arpadır; aynca sebze ve meyve de üretilir. Hayvancılık önemli gelir kaynağıdır. Koyun ve ineklerden sağlanan süt mandıralarda işlenerek beyazpeynir, kaşarpeyniri ve yoğurt üretilir. Karadeniz kıyısında balıkçılık yapılır. Geniş alanlar kaplayan baltalık meşe ormanları ilçe ekonomisine önemli katkı sağlar. Bir balıkçı köyü olan Kıyıköy yazın daha çok İstanbulluların ilgi gösterdiği bir sayfiye merkezine dönüşür ve ekonomik açıdan canlılık kazanır. Dikkate değer bir sanayi kuruluşuna rastlanmayan ilçede peynir, marmelat, domates salçası ve ameliyat ipliği (katgüt) üretilir. İlçe topraklarında manganez yatakları vardır.

Yöre MÖ 13. yüzyılda Traklann yaşadığı topraklar arasmda yer alıyordu. MÖ 6. yüzyılda Perslerin egemenliğine giren bu topraklarda MÖ 5. yüzyılda Traklarla aynı soydan gelen Odrysler bir krallık kurdu. İlkçağda Mons Asticus (Latincede Asta Dağı) olarak adlandırılan Istranca Dağlan’mn çevresinde yaşayan Astailerin merkezi MÖ 3. yüzyılda Bizye’ydi. Sonraki tarihi Kırklareli’ninkiyle koşut olan Vize yöresi 1361’de Osmanlı topraklarına katıldı. Osmanlı dönemi başlarında Rumeli Eyaleti’ne bağlı Vize sancağının sınırlan içindeydi. Yöre Osmanlı-Rus Savaşı (1877- 78) sonunda Bulgar Prensliği’ne bırakıldı ama Berlin Antlaşması (13 Temmuz 1878) uyannca gene Osmanlı sımrlarına katıldı. 19. yüzyıl sonlannda Edirne vilayetinin Kırkkilise (bugün Kırklareli) sancağına bağlı Midye ve Vize kazalarının sınırlan içindeydi. Balkan Savaşlan sırasmda Bulgarların eline geçti. Kurtuluş Savaşı başlannda 27 Temmuz 1920’de Yunan ordusunca işgal edildi. Mudanya Mütarekesi (11 Ekim 1922) uyannca önce İtalyanlann denetimine giren yöre 2 Kasım 1922’de işgalden kurtuldu.

Eskiden Bizva, Bizye, Vizon ve Viza adlany- la anılan Vize kenti ilçenin batı yansmda yer alır. Günümüzde de işlerliğini koruyan tarihsel İstanbul-Edime yolu kasabadan geçer. Yazın nüfusu birkaç kat artan Kıyıköy kente 38 km’lik bir yolla bağlanır. Vize'nin il merkezi Kırklareli’ne uzaklığı 53 km’dir.

Vize ilçesi tarihsel yapı ve yapı kalıntıları bakımından zengin sayılır. İlçede yeri saptanan 40 tümülüsten birinde yapılan kazılarda MS 1. yüzyıldan kaldığı sanılan, duvarları fresklerle süslü taştan yapılmış mezar odası ortaya çıkarılmıştır. Bu mezarda ele geçen başlıca buluntular gümüş kadehler, altın yüzük, demir kılıç, mızrak uçları, zırh ve en önemlisi de tunç maskeli bir miğferdir. İlçede yer alan önemli tarihsel yapılar 6. yüzyılda yapümış Küçük Ayasofya (Vize Ayasofyası) olarak bilinen kilisenin 14. yüzyılda dönüştürülmesiyle inşa edilen Gazi Süleyman Paşa Camisi ve kiliseye bağlı bir şapel ile büyük bir kilise, mezar şapeli, hücrelerden oluşan Mağara Manastın (9. yy), 7. ya da 9. yüzyılda Pabuç Deresi vadisindeki kayalara oyularak yapıldığı sanılan Midye Ayazma ve Manastın’dır. Vize Meslek Yüksekokulu Trakya Üniversitesi’ne bağlıdır.

  Ardahan Hakkında
Nüfus:
36,214
Yüzölçümü:
4.967,63 km²
Plaka:
75
Telefon kodu:
(478)
Otogar:
Ardahan Otogarı
  Kırklareli Hakkında
Nüfus:
232,309
Yüzölçümü:
6.299,78 km²
Plaka:
39
Telefon kodu:
(288)
Otogar:
Kırklareli Otogarı
Sessiz Kalmayın!
Firmaya verdiğiniz puanı, yorumlarınızı ve şikayetlerinizi bizimle paylaşın!

Yorum yazabilmek için aşağıdaki formu kullanarak giriş yapmanız gerekmektedir.